C型肝炎藥物

艾百樂膜衣錠

艾百樂膜衣錠100毫克/40毫克

英文名稱:Maviret Film-Coated Tablets 100mg/40mg

主成分:Glecaprevir, Pibrentasvir

維建樂膜衣錠

維建樂12.5毫克/75毫克/50毫克膜衣錠

英文名稱: Viekirax 12.5mg/75mg/50mg Filmed-Coated Tablets

主成分: Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir

易奇瑞膜衣錠

易奇瑞250毫克膜衣錠

英文名稱: Exviera 250mg Film-Coated Tablets

主成分: Dasabuvir Sodium Monohydrate